Washdown Gun

SKU: GEN016

Insulated water gun (yellow).

Product Code:GEN016